UK ITP Forum

ITP Clinical Centres

University Hospital of Wales

University Hospital of Wales,
Heath Park,
Cardiff
CF14 4XW

University of Wales Hospital website

ITP Centre Director

Dr Rachel Rayment

Adult ITP services

24 hour clinical cover and/or telephone access for emergencies

A specific ITP clinic

Patients assigned to one particular consultant

Advice before dentistry/surgery/physio

Pregnancy advice and pre pregnancy counselling

Advice on menorrhagia

Participation in clinical trials related to ITP

Participation in the Adult ITP Registry

Nurse with a special interest in ITP

____________________________________________________

Ysbyty Prifysgol Cymru

Ysbyty Prifysgol Cymru,
Parc y Mynydd Bychan,
Caerdydd
CF14 4XW

gwefan ysbyty prifysgol cymru

ITP Cyfarwyddwr y Ganolfan

Dr Rachel Rayment

Gwasanaethau oedolion ITP

24 awr clinigol a / neu fynediad dros y ffôn ar gyfer argyfyngau

Mae clinig ITP penodol

Cleifion neilltuo i un ymgynghorydd penodol

Cyngor cyn deintyddiaeth / llawdriniaeth / ffisio

Cyngor Beichiogrwydd a chwnsela cyn beichiogrwydd

Cyngor ar menorrhagia

Cymryd rhan mewn treialon clinigol sy'n gysylltiedig ag ITP

Cyfranogiad yn y Gofrestrfa ITP Oedolion

Nyrs gyda diddordeb arbennig mewn ITP

Children's Hospital for Wales

Children's Hospital for Wales
Heath Park,
Cardiff
CF14 4XW

Children's Hospital for Wales website

ITP Centre Director

Dr Philip Connor

Children's ITP services

24 hour clinical cover and/or telephone access for emergencies

Child assigned to one particular consultant

ITP nurse: Sue Playford

Advice on menorrhagia

Participation in clinical trials related to ITP

Participation in the Childhood ITP Registry

_________________________________________________

Ysbyty Plant Cymru

Ysbyty Plant Cymru
Parc y Mynydd Bychan,
Caerdydd
CF14 4XW

gwefan ysbyty plant cymru

ITP Cyfarwyddwr y Ganolfan

Dr Philip Connor

Gwasanaethau i blant ITP

24 awr clinigol a / neu fynediad dros y ffôn ar gyfer argyfyngau

Plant neilltuo i un ymgynghorydd penodol

ITP nyrs: Sue Playford

Cyngor ar menorrhagia

Cymryd rhan mewn treialon clinigol sy'n gysylltiedig ag ITP

Cymryd rhan yn y ITP Plentyndod Gofrestrfa

 Category: